(0)

תקנון


 
אתר "buy-buy.co.il" (להלן: "האתר" או: "החנות") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר ומפעיליו הנם "hi-fi".  (להלן: "מפעיל האתר") 
 
השימוש באתר האינטרנט "buy-buy" (להלן: "האתר" או: "החנות") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון האתר ואני מסכים/ה לתוכנו" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו. 
 
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמיי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים.  
 
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעיל האתר. מוסכם ומובהר כי מפעיל האתר לא יהיו אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעיל האתר.
 
מפעיל האתר יוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדית. מפעיל האתר יודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעיל האתר.
 
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה.
 
 
 
שימו לב!   לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בידי מי שאינו בעליו.

 
 
המוצרים המוצעים
 
המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולם נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין סוג א' באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים (אלא אם כן צויין במפורש אחרת).
 
במידה ותחול טעות בהדפסה חריגה וברורה על פניה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, יתאפשר לצרכן לבחור בין ביטול עסקה והשבת מלוא התמורה ששילם או קבלת המוצר.
 
נפלה טעות חריגה וברורה על פניה לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 
המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 
 

 
אספקת מוצרים
 
האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 
האתר יפעל בכדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 
כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי הספקים וכי במקרה בו בשל נסיבות חריגות מוצר שהוזמן לא יימצא במלאי, תימסר על כך הודעה תוך שלושה ימי עסקים, והוא יוכל לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול או כל חיוב אחר. 
 
החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. יחד עם זאת במקרים בהם חל איחור באספקה, תאפשר החברה לצרכן לבחור האם להמתין לקבלת המוצר או תספק לו מוצר חלופי שווה ערך או תבטל את העסקה ותשיב את מלוא התמורה ששולמה על ידו. 
 
 
 
 
עבור התוספות הבאות תגבה תוספת תשלום:
 
הובלה מעל קומה שנייה: 50 ש"ח לכל קומה (בבניין ללא מעלית, או שהשימוש במעלית אינו מתאפשר).
קומות בתוך בית- מול חב ההובלה
 
פינוי מוצר ישן על פי חוק פינוי חינם ובתנאי שעומד בתנאי החוק. 
יש לקרוא חוק פינוי חינם ולהתעדכן לגבי פרטי הפינוי. בגדול 5 כללים חשובים:
1. חובה ליידע את החנות על פינוי בעת ההזמנה!
2. המוצר צריך להיות זהה למוצר שהוזמן (משקל, גודל...)
3. המוצר צריך להיות מפורק מכל חיבור ונגיש לדלת כניסה
(אם המוצר לא יוצא במעברים תתומחר עלות ע"י חב' ההובלה בהתאם לקושי הפינוי)
4. המוצר צריך להיות "שלם" ושלא הוציאו ממנו חלקים....
5. פינוי יעשה חינם עד קומה 2 ללא מעלית. קומה בתוך בית או מרתף תתומחר לפי 50 שח למוצר  או 100 שח למקרר לקומה.
(כמובן שתמחור זה אינו כולל פרוקי דלתות או מנוף אם צריך...)
מוצר שיסכן את המוביל לא יפונה. (שבור ,עם תולעים וכדומה...)
 
 
הערות בנושא זמן האספקה:
 
7-21 ימי עסקים -בכפוף לאישור חברת האשראי
 
מעבר לקו הירוק - עד 21 ימי עסקים, ובתוספת תשלום. או מקומות מרוחקים בצפון - סובב טבריה וצפונה... דרום- דימונה ודרומה...
 
הפעלת המוצר ע"י טכנאי מורשה של היבואן ללא תוספת תשלום, בתיאום מול נציג המכירות.
 
 
 
 
דמי משלוח ואיסוף עצמי
 
דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר.
 
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ללא עלות דמי משלוח, ישירות ממחסני החברה או ישירות מהספק בתאום מול החנות. הדבר מותנה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות ובכפוף למלאי זמין.
 
 
 
הגבלת אחריות
 
האחריות לטיב, איכות ועמידות המוצרים המוצעים לרכישה באתר, לרבות הוראות הפעלה בעברית, הינה של היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ו/או ע"י מעבדות השירות שהוגדרו ע"י היצרן או היבואן ובהתאם לתנאי תעודת האחריות המוצמדת לכל מוצר. יחד עם זאת האתר ינקוט בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור בעיות, במידה ותתעוררנה.
 
 
 
 
אבטחת מידע ופרטיות 
 
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. העברת פרטי כרטיס האשראי הן למתן פרטי המזמין בלבד ואינם מחוייבים דרך כל מערכת סליקה אלקטרונית או אינטרנטית וכפופים לאישור חברות האשראי. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
 
 
 
 
ביטול עסקה
 
ככלל הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "החוק ).
 
ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול.
 
על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש, שלם ללא פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא. היה והלקוח לא יעמוד בתנאים אלו - לא יוכל להחזיר את המוצר.
 
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.
 
במקרה של ביטול העסקה, יזוכה הלקוח בכל סכום העסקה בקיזוז דמי המשלוח והוצאות טיפול. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא עבור דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר הועבר לחברת ההובלות.
 
 
 
 
פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
 
מפעיל האתר לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמו, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר ובאתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ודומיו. האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסם "buy-buy.co.il" באתר זה בלבד.

 
 
 
כללי
 
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "buy-buy" בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 
"buy-buy.co.il" עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.