שבת שלום

פרשת כי תשא

אתר שומר שבת 

נשוב במוצ"ש...