שבת שלום וחנוכה שמח

פרשת מקץ

נר רביעי של חנוכה

אתר שומר שבת

נשוב במוצ"ש...